Missie en visie Coaching for Care

Een woordje uitleg over coaching

Individuele coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach zijn cliënt, ook wel coachee genoemd, gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het bereiken van zijn of haar zelfgekozen doelen. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.

Het verschil tussen coaching en therapie

Het verschil tussen tussen coaching en therapie zit hem zowel in de visie, de werkwijze als de doelen die worden nagestreefd. Bij coaching is er meestal sprake van een ontwikkelingsvraag binnen een context. De ontwikkelingsvraag kadert bijvoorbeeld binnen de doelen van de organisatie waar de coachee werkt.

Therapie daarentegen wordt meestal ingezet om klachtenafname te bereiken en daarbij worden klachtonderhoudende factoren uit het verleden in kaart gebracht.

Een coachingstraject is vaak meer praktisch en doelgericht en duurt doorgaans minder lang dan een therapie. Een uitkomst van zo’n traject is bijvoorbeeld dat de coachee zijn verbeterpotentieel op het werk duurzaam benut.