Privacystatement

Coaching for Care is verplicht te informeren over hoe we omgaan met uw privacygegevens. Dat is vastgelegd in dit privacystatement.

Persoonlijke gegevens
Doordat u het aanmeldformulier invult en/of gebruik maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die in het kader van het coachingstraject door u worden verstrekt.

Deze gegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen, om u te informeren over het uitvoeren van de coaching, om wijzigingen aan u door te geven en om de facturatie te regelen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die zich bevinden op locatie van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en zonder toestemming zullen we deze data nooit aan derden verstrekken. Bovendien zijn onze medewerkenden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Dossiervorming
Voor elk coachingtraject worden gegevens in een electronisch dossier bewaard. Coaching for Care maakt hiervoor gebruik van het CIS. Bij de aanmaak van uw dossier wordt eerst gevraagd om uw emailadres te verifiëren, zodat we zeker weten dat dit mailadres correct is. Uw mailverkeer met Coaching for Care kan in uw dossier worden opgeslagen zodat er rechtstreeks vanuit een beveiligde omgeving met u kan worden gecommuniceerd. Coaching for Care heeft een verwerkersovereenkomst met CIS gesloten die de zorg voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens moet waarborgen.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw dossiergegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. We zijn als bedrijf wettelijk verplicht om administratieve gegeves, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren, dit ten behoeve van controles vanuit de overheid c.q. de Belastingdienst. Coaching for Care zal vanzelfsprekend nooit uw gegevens doorgeven of doorverkopen aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@coachingforcare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs toe te voegen aan uw schriftelijke verzoek. Enkel facturatiegegevens kunnen niet worden verwijderd, dit om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van gegevens met derden
Persoonsgegevens worden verwerkt in het administratiesysteem van Coaching for Care. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens met uw toestemming gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door Coaching for Care ingehuurde coach. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende coachingswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Met bedrijven die onze gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwlijkheid van uw gegevens. Coaching for Care blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen hebben of feedback willen geven, aarzel dan niet die aan ons te stellen via info@coachingforcare.nl of neem telefonisch contact met ons op via 085-0642005.